Podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych w 2018 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2019

W 2018 roku na obszarze działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej miało miejsce ogółem 2011 zdarzeń.

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowały podczas:
- 300 pożarów,
- 1610 miejscowych zagrożeń,
- 101 alarmów fałszywych.

W porównaniu do 2017 roku nastąpił wzrost ogólnej liczby interwencji o 36,3 %.
W odniesieniu do 2017 roku odnotowano :
- wzrost liczby pożarów o 41 zdarzeń tj. (15,8 %),
- wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 484 zdarzenia -  (42,9 %),
- wzrost liczby alarmów fałszywych o 11  - (12,2 %).

W 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 4 godziny i 3 minut.

We wszystkich działaniach ratowniczych przeprowadzonych w 2018 roku brało udział ogółem 3335 zastępów (samochodów) jednostek ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP)  i 14321 strażaków.  Na liczbę tę składają się:
- 1417 zastępów i 4832 strażaków PSP,
- 1498 zastępów i 7502 strażaków z  jednostek włączonych do KSRG,
- 420 zastępów i 2407 strażaków z pozostałych jednostek OSP.

Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do lat 2017 – 2018 (stan na dzień 01.01.2019)

 

RODZAJ ZDARZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem zdarzeń

Pożary

 

Miejsc. zagrożenia

Alarmy fałszywe

rok

 

rok

 

rok

 

rok

 

Lp.

Powiat/Gmina

2017

2018

Wzrost[%] do roku ubiegłego

2017

2018

Wzrost[%] do roku ubiegłego

2017

2018

Wzrost[%] do roku ubiegłego

2017

2018

Wzrost[%] do roku ubiegłego

1

limanowski

1475

2011

36,34%

259

300

15,83%

1126

1610

42,98%

90

101

12,22%

2

Dobra

111

143

28,83%

19

22

15,79%

83

119

43,37%

9

2

-77,78%

3

Jodłownik

162

143

-11,73%

10

15

50,00%

150

122

-18,67%

2

6

200,00%

4

Kamienica

74

208

181,08%

12

28

133,33%

59

179

203,39%

3

1

-66,67%

5

Laskowa

94

150

59,57%

17

15

-11,76%

73

132

80,82%

4

3

-25,00%

6

m. Limanowa

224

259

15,63%

31

34

9,68%

169

199

17,75%

24

26

8,33%

7

Limanowa

242

355

46,69%

49

44

-10,20%

181

286

58,01%

12

25

108,33%

8

m. Mszana Dolna

130

117

-10,00%

23

26

13,04%

100

84

-16,00%

7

7

0,00%

9

Mszana Dolna

183

182

-0,55%

42

44

4,76%

122

121

-0,82%

19

17

-10,53%

10

Niedźwiedź

51

98

92,16%

16

24

50,00%

33

68

106,06%

2

6

200,00%

11

Słopnice

32

71

121,88%

8

12

50,00%

22

58

163,64%

2

1

-50,00%

12

Tymbark

104

173

66,35%

18

18

0,00%

83

150

80,72%

3

5

66,67%

13

Łukowica

68

112

64,71%

14

18

28,57%

51

92

80,39%

3

2

-33,33%


Łączna ilość interwencji jednostek OSP KSRG oraz pozostałych OSP

Jednostka

KSRG

P

MZ

AF

RAZEM

zabezpieczenie rejonu

Razem z zabezpieczeniem rejonu*

OSP Łukowica

TAK

11

55

1

67

0

67

OSP Mszana Dolna

TAK

32

53

4

89

0

89

OSP Męcina

TAK

16

51

2

69

0

69

OSP Tymbark

TAK

20

106

2

128

0

128

OSP Szczawa

TAK

14

58

1

73

0

73

OSP Kamienica

TAK

22

88

0

110

0

110

OSP Kasinka Mała

TAK

20

22

3

45

0

45

OSP Mszana Górna

TAK

17

15

0

32

0

32

OSP Limanowa

TAK

10

45

3

58

32

90

OSP Krasne Lasocice

TAK

6

20

0

26

0

26

OSP Laskowa

TAK

15

108

3

126

0

126

OSP Raba Niżna

TAK

15

11

7

33

0

33

OSP Jodłownik

TAK

10

25

2

37

0

37

OSP Podłopień

TAK

12

30

2

44

0

44

OSP Dobra

TAK

13

37

2

52

0

52

OSP Niedźwiedź

TAK

23

46

5

74

0

74

OSP Wilkowisko

TAK

4

30

1

35

0

35

OSP Słopnice Dolne

TAK

9

45

1

55

1

56

OSP Kamionka Mała

NIE

5

26

0

31

0

31

OSP Kisielówka

NIE

2

6

1

9

0

9

OSP Łososina Górna

TAK

18

61

3

82

8

90

OSP Nowe Rybie

NIE

5

10

0

15

0

15

OSP Pisarzowa

NIE

2

3

0

5

0

5

OSP Rupniów

NIE

3

9

1

13

0

13

OSP Siekierczyna

NIE

3

2

0

5

0

5

OSP Stara Wieś

NIE

3

13

0

16

0

16

OSP Wysokie

NIE

5

5

1

11

0

11

OSP Glisne

NIE

2

3

0

5

0

5

OSP Kasina Wielka

TAK

15

21

3

39

0

39

OSP Lubomierz

NIE

7

10

0

17

0

17

OSP Łętowe

NIE

9

2

0

11

0

11

OSP Łostówka

NIE

5

4

0

9

0

9

OSP Olszówka

TAK

8

9

0

17

0

17

OSP Jurków

NIE

12

27

0

39

0

39

OSP Skrzydlna

TAK

11

42

0

53

0

53

OSP Stróża

TAK

9

9

0

18

0

18

OSP Zalesie

NIE

5

24

0

29

0

29

OSP Zasadne

NIE

0

7

0

7

0

7

OSP Zbludza

NIE

6

8

0

14

0

14

OSP Strzeszyce

NIE

5

7

0

12

0

12

OSP Ujanowice

NIE

5

24

1

30

0

30

OSP Piekiełko

NIE

0

4

0

4

0

4

OSP Zawadka

NIE

4

7

0

11

0

11

OSP Słopnice Górne

TAK

7

6

0

13

0

13

OSP Jastrzębie

NIE

4

7

0

11

0

11

OSP Młyńczyska

NIE

1

3

0

4

0

4

OSP Przyszowa

TAK

10

15

0

25

0

25

OSP Roztoka

NIE

2

6

0

8

0

8

OSP Stronie

NIE

4

4

0

8

0

8

OSP Świdnik

NIE

4

22

0

26

0

26

OSP Janowice

NIE

7

21

0

28

0

28

OSP Pogorzany

NIE

3

9

0

12

0

12

OSP Sadek

NIE

4

7

0

11

0

11

OSP Szczyrzyc

TAK

5

26

3

34

0

34

OSP Szyk

NIE

0

16

0

16

0

16

* zabezpieczenie rejonu - to służba pełniona w siedzibie jednostki PSP/OSP w związku z wyjazdem znacznych ilości sił i środków do danego zdarzenia

Informujemy iż, powyższa statystyka wyjazdowa nie odzwierciedla faktycznego przygotowania jednostek OSP do prowadzenia działań (tzw. gotowości bojowej), ale jest tylko wartością liczbową wynikającą z ilości zdarzeń na terenie działania poszczególnych jednostek OSP.

             Straty powstałe w mieniu w wyniku zaistniałych w 2018 roku zdarzeń oszacowane zostały na łączną  kwotę ok. 10 mln 353 tys. złotych.  Natomiast wartość uratowanego mienia  w wyniku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oszacowano na kwotę ok. 55 mln 128 tys. złotych. 
   
We wszystkich zdarzeniach podczas których interweniowały zastępy ratownicze straży pożarnych odnotowano 8 ofiar śmiertelnych, w tym w pożarach 2 osoby oraz w transporcie drogowym 6 osób.

W wyniku pożarów rannych zostało 4 osoby. W komunikacji drogowej 209 osób i 23 dzieci zostało rannych. W trakcie działań ratowniczych prowadzonych przez straż pożarną, strażacy-ratownicy udzielili pomocy medycznej 266 osobom.

 Działalność szkoleniowa prowadzona w KP PSP Limanowa

W roku 2018 w KP PSP Limanowa zorganizowano i przeprowadzono
8 szkoleń dla członków OSP z terenu powiatu limanowskiego które ukończyła łączna liczba 226 słuchaczy, w tym:

- 4 edycje Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP – szkolenie ukończyło 123 ratowników (58 – KSRG, 65 – jednostki pozostałe);

- 2 edycje Szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu OSP – szkolenie ukończyło 68 ratowników (32 – KSRG, 36 – jednostki pozostałe);

- 2 edycje Szkolenia Kierujących Działaniem Ratowniczym dla członków OSP  – szkolenie ukończyło 35 ratowników (21 – KSRG, 14 – jednostki pozostałe);

 Informujemy iż, łączna liczba strażaków-ratowników OSP spełniających wymagania formalne do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (tj. wiek do 65 roku życia, aktualne badania lekarskie, odpowiednie przeszkolenie pożarnicze) to na koniec obecnego roku 1377 druhów.

 

Autor: KP PSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie