Zakończenie szkolenia podstawowego dla członków OSP w KP PSP Limanowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2019

26 lipca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej poprzez wręczenie zaświadczeń absolwentom kursu dokonano uroczystego zakończenia szkolenia podstawowego dla strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu limanowskiego.

 

Słuchacze szkolenia odbywającego się pomiędzy 31 maja a 6 czerwca br. uczestniczyli w łącznej liczbie 126 godzin zajęć, przeprowadzonych przez instruktorów/specjalistów Państwowej Straży Pożarnej zarówno w formie wykładów teoretycznych jak i przede wszystkim ćwiczeń praktycznych, zgodnie z zapisami  dokumentów regulujących te kwestie zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP z dnia 17 listopada 2015 roku.

W programie szkolenia, którego założeniem jest przygotowanie ratowników do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, znajdowały się m.in. treści związane z taktyką zwalczania pożarów wewnętrznych. Ćwiczenia praktyczne  w tym elemencie sztuki pożarniczej zostały przeprowadzone na wspomnianym wyżej poligonie w specjalnie zbudowanej komorze ogniowej, która pozwala na płynne modelowanie sytuacji pożarowej oraz obserwację przez słuchaczy kursu szeregu zjawisk fizyko-chemicznych towarzyszących procesowi spalania  w specyficznych warunkach pożarów wewnętrznych. Na terenie łososińskiego poligonu został także zrealizowany inny istotny moduł zawarty w programie tego szkolenia, a więc ratownictwo techniczne skupiające się  w głównej mierze na przygotowaniu ratowników do działań podczas likwidacji zdarzeń z udziałem środków transportu przy użyciu hydraulicznych i pneumatycznych zestawów narzędzi ratowniczych. Duży nacisk został także położony na pracę ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, który to element słuchacze kursu mieli okazję realizować zarówno w trakcie zajęć w Komendzie, na poligonie, jak i w komorze dymowej w Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie w trakcie próby wydolnościowej będącej integralną częścią szkolenia. Dodając do tego treści związane z kwalifikowana pierwszą pomocą, ratownictwem chemiczno-ekologicznym, alarmowaniem i łącznością przy użyciu urządzeń UKF PSP oraz działaniami ratowniczymi podczas powodzi i innych miejscowych zagrożeń; osoby na co dzień niezwiązane z szeroko pojętym problemem ratownictwa wyrobić mogą sobie pogląd o rozległości tematyki które przyswoić musi sobie strażak OSP.  

 

Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 37 druhów. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie 6 lipca br. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem "pozytywnym". W szkoleniu wzięli udział członkowie jednostek OSP:

- OSP Niedźwiedź - 3 osoby

- OSP Laskowa - 4 osoby

- OSP Zawadka – 1 osoba

- OSP Kamienica – 2 osoby

- OSP Limanowa – 3 osoby

- OSP Wilkowisko – 6 osób

- OSP Łososina Górna – 1 osoba

- OSP Szczawa – 5 osób

- OSP Stara Wieś – 1 osoba

- OSP Olszówka – 3 osoby

- OSP Pogorzany – 5 osób

- OSP Stronie – 2 osoby

- OSP Raba Niżna – 1 osoba

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania kwalifikacji.

 

Wysoko oceniony przez komisję egzaminacyjną oraz samych uczestników szkolenia (wśród których przeprowadzono anonimową ankietę ewaluacyjną) kurs, nie był by możliwy bez mocnego zaangażowania finansowego ze strony Starostwa Powiatowego w Limanowej. Oprócz samorządu powiatowego, organizatorzy składają serdeczne podziękowania następującym stowarzyszeniom, firmą i osobą prywatnym:

- jednostce OSP w Łososinie Górnej za zorganizowanie i wyposażenie poligonu a następnie umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń dla słuchaczy kursu,

- właścicielom firmy MIDREW za udostępnienie terenu pod ww. poligon,

- klubowi LKS „Płomień” za udostępnienie szatni oraz węzła sanitarnego dla ćwiczących,

- właścicielowi Stacji Demontażu Pojazdów ŁOMZIK w Tymbarku – za udostępnianie na potrzeby ćwiczeń wraków pojazdów,

Autor: PR KP PSP Limanowa

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie