Uroczystość ślubowania oraz wręczenia zaświadczeń po ukończonym kursie podstawowym strażaków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2019

W piątek 13 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odbyła się uroczystość ślubowania oraz wręczenia zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia podstawowego dla ratowników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu limanowskiego którzy brali udział w dwóch kolejnych edycjach tego kursu.

Wymagające, 126 godzinne szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktorów/specjalistów Państwowej Straży Pożarnej zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych w miesiącach październiku i listopadzie br. na bazie pomieszczeń KP PSP w Limanowej, Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie oraz poligonu jednostki OSP w Łososinie Górnej.    

W programie szkolenia, którego założeniem jest przygotowanie ratowników do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, znajdowały się m.in. treści związane z taktyką zwalczania pożarów wewnętrznych. Ćwiczenia praktyczne  w tym elemencie sztuki pożarniczej zostały przeprowadzone na wspomnianym wyżej poligonie w specjalnie zbudowanej komorze ogniowej, która pozwala na płynne modelowanie sytuacji pożarowej oraz obserwację przez słuchaczy kursu szeregu zjawisk fizyko-chemicznych towarzyszących procesowi spalania  w specyficznych warunkach pożarów wewnętrznych. Na terenie łososińskiego poligonu został także zrealizowany inny istotny moduł zawarty w programie tego szkolenia, a więc ratownictwo techniczne skupiające się  w głównej mierze na przygotowaniu ratowników do działań podczas likwidacji zdarzeń z udziałem środków transportu przy użyciu hydraulicznych i pneumatycznych zestawów narzędzi ratowniczych. Duży nacisk został także położony na pracę ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, który to element słuchacze kursu mieli okazję realizować zarówno w trakcie zajęć w Komendzie, na poligonie, jak i w komorze dymowej w Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie w trakcie próby wydolnościowej będącej integralną częścią szkolenia. Dodając do tego treści związane z kwalifikowana pierwszą pomocą, ratownictwem chemiczno-ekologicznym, alarmowaniem i łącznością przy użyciu urządzeń UKF PSP oraz działaniami ratowniczymi podczas powodzi i innych miejscowych zagrożeń; osoby na co dzień niezwiązane z szeroko pojętym problemem ratownictwa wyrobić mogą sobie pogląd o rozległości tematyki które przyswoić musi sobie strażak OSP.  

Do egzaminu przed powołaną na dzień 7 grudnia przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie komisją dopuszczono łącznie 70 słuchaczy dwóch szkoleń z jednostek OSP z terenu powiatu limanowskiego. Szkolenie przeprowadzone w zgodnej ocenie uczestników na bardzo wysokim poziomie nie było by możliwe w tej formie bez mocnego zaangażowania finansowego ze strony Starostwa Powiatowego w Limanowej. Oprócz samorządu powiatowego, organizatorzy składają serdeczne podziękowania następującym stowarzyszeniom, firmą i osobą prywatnym:

- jednostce OSP w Łososinie Górnej za zorganizowanie i wyposażenie poligonu a następnie umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń dla słuchaczy kursu,

- właścicielom firmy MIDREW za udostępnienie terenu pod ww. poligon,

- klubowi LKS „Płomień” za udostępnienie szatni oraz węzła sanitarnego dla ćwiczących,

- właścicielowi Stacji Demontażu Pojazdów ŁOMZIK w Tymbarku – za udostępnianie na potrzeby ćwiczeń wraków pojazdów,

 

 st. kpt. Marcin Kulig

Autor: PR KPPSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie