Bezpieczeństwo w twoim domu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2019

W 2019 roku co piąty pożar  powstał w mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 2019 roku w Polsce odnotowano już blisko 150 tys. pożarów, 3619 osób zostało rannych, 477 osób poniosło śmierć w pożarach, a 14 osób zginęło od zatrucia tlenkiem węgla. W wielu przypadkach przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak: chlorowodór, cyjanowodór.

Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki gazu, dy­mu oraz tlenku węgla. Mają one za zadanie jak najszybciej ostrzec o potencjalnym zagrożeniu w mieszkaniu, domu i ochronić Twoje zdrowie i życie.

Jak działa czujka dymu?

Jeżeli do jej wnętrza wniknie dym, natychmiast uruchomi się głośny alarm dźwiękowy oraz alarm optyczny (zacznie migać czerwona dioda). Urządzenie, mimo że nie zapobiegnie powstaniu pożaru, skutecznie może zaalarmować Ciebie i Twoich najbliższych o powstałym pożarze, co umożliwi to szybkie opuszczenie zagrożonego miejsca. Montaż czujki dymu w mieszkaniu jest bardzo prosty, istotne jest miejsce w którym zostanie zamontowana. Najlepiej ulokować ją w centralnej części sufitu, np. w przedpokoju.

Po co Ci czujnik tlenku węgla?

Wykrywa ona już minimalne, a nadal bezpieczne dla życia stężenie tlenku węgla (czadu) w powietrzu i natychmiast to sygnalizuje przez głośny alarm i migoczącą czerwoną diodę. Dzięki temu masz czas, by zapobiec zatruciu czadem. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo domowników zaleca się zainstalowanie czujników tlenku węgla we wszystkich pomieszczeniach, w których używane są urządzenia emitujące spaliny.

 Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla, czyli czad, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, który zachodzi przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, iż tlenek węgla: 

- jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),

- blokuje dostęp tlenu do organizmu – zajmuje jego miejsce w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć.

 Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Główną przyczyną zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i spalinowych. Wadliwe działanie wspomnianych instalacji może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji, wad konstrukcyjnych. Może to prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz – cofa się do pomieszczenia. Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w roku.

Jak uniknąć zaczadzenia?

Przeprowadzaj kontrole techniczne, w tym sprawdzaj szczelność przewodów kominowych, systematycznie je oczyszczaj i sprawdzaj ciąg powietrza. Piece i podgrzewacze wody, zwłaszcza gazowe, w których odbywa się proces spalania użytkuj zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku wymiany okien lub drzwi na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, być może konieczne będzie założenie dodatkowego wywietrznika lub kratki wentylacyjnej. Nie mów, że będzie Ci „wiało”. Od prawidłowego ciągu zależy Twoje życie. Często wietrz pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania, a najlepiej – rozszczelnij trochę okna.

            W trosce o własne bezpieczeństwo rozważ zamontowanie w domu także czujki gazu. Detektor mierzy stężenia gazu w powietrzu bez znaczenia, czy są jest to gaz ziemny, płynny czy nawet opary benzyny. Jeśli nasycenie trujących substancji zbliża się do granicznej wartości bezpieczeństwa, system alarmujący o zagrożeniu włącza się.

Przed czym chroni czujka gazu?

Jeżeli w Twoim mieszkaniu, np. w kotłowni lub łazience, znajduje się instalacja gazowa, zastanów się nad zamontowaniem czujki gazu ziemnego. W przypadku rozszczelnienia się instalacji, zasygnalizuje Ci pojawienie się w Twoim mieszkaniu palnej mieszaniny gazów (grożącej wybuchem). Szczególnie potrzebne są w pomieszczeniach, gdzie używa się pieców gazowych.

Koszt wyposażenia mieszkania w takie czujki jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje ich zastosowanie. Pamiętaj – czujki mogą uratować Tobie i Twoim bliskim życie!

 

Gdzie w pomieszczeniu nie należy montować czujek:

- w przestrzeni zamkniętej (np. w szafce),

- w miejscach, w których może być zasłonięty (np. meblami lub zasłonami),

- bezpośrednio nad zlewem lub kuchenką,

- w pobliżu okien lub drzwi, kratki wentylacyjnej lub innych otworów wentylacyjnych,

- w pobliżu wentylatora wyciągowego,

- w miejscu, w którym temperatura może spadać poniżej -10°C lub przekraczać 45°C, chyba, że czujnik jest przystosowany do pracy w innych temperaturach,

- w miejscach mokrych lub wilgotnych,

- nad źródłami ciepła na przykład grzejnikami, nawiewnikami gorącego powietrza,

- blisko rozcieńczalników, rozpuszczalników oraz odświeżaczy powietrza.

 

Wszystkie opisane powyżej czujki ostrzegą Cię o niebezpieczeństwie, pozwalając na odpowiednią reakcję: ewakuację, powiadomienie służb ratowniczych oraz ewentualnie samodzielne gaszenie pożaru lub przewietrzenie pomieszczeń.

W pomieszczeniach mieszkalnych mogą być montowane tylko i wyłącznie czujniki tlenku węgla spełniające normę PN-EN50291-1:2010/A1:2013-05.

 

 

 

 

Autor: PZ KPPSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie