Narada roczna podsumowującą działalność KP PSP w Limanowej za 2019 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lutego 2020

W dniu 04 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odbyła się odprawa roczna podsumowującą działalność KP PSP w Limanowej za 2019 rok.

 

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej mł. bryg. Wojciecha Frączka w odprawie udział wzięli:

- Pani Urszula Nowogórska – poseł na Sejm RP

- st. bryg. Marek Bębenek - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

- Pan Mieczysław Uryga – Starosta Powiatu Limanowskiego

- dh Grzegorz Janczy – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej

- dh Kazimierz Czyrnek – członek Prezydium  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i zarazem wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Limanowej

- Pan Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa

- Pan Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa

- Pan Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna

- Pan Adam Sołtys - Wójt Gminy Słopnice

- asp. sztab. Stanisław Krupa – zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Policji w Limanowej

- Pan Zygmunt Biedroński – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Limanowej

- Pan Dariusz Jeż – zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Limanowej

- Pani Renata Tokarska – Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Pani Aneta Kawula – Powiatowy Lekarz Weterynarii

- Pan Wojciech Łukacz – nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa

- Komendanci i Prezesi Gminni OSP z terenu powiatu limanowskiego. 

Odprawę rozpoczął od przywitania gości Komendant Powiatowy PSP w Limanowej
 mł. bryg. Wojciech Frączek. Następnie odczytał list od Pana Wiesława Janczyka – posła na Sejm RP, który nie mógł wziąć udziału w naradzie. W kolejnej części odprawy komendant powiatowy przedstawił informację o działalności Komendy Powiatowej PSP w Limanowej za rok 2019 w zakresie kontrolno - rozpoznawczym, operacyjno-szkoleniowym, organizacyjno-kadrowym, finansowym, kwatermistrzowsko - technicznym i działań ratowniczych JRG. Zaprezentowane zostały statystyki i charakterystyka zdarzeń występujących na terenie powiatu, główne przyczyny ich powstawania, a także podjęta działalność prewencyjna i informacyjna w tym zakresie. Omówione zostało współdziałanie operacyjne służb i inspekcji działających na terenie powiatu oraz współpraca z przedstawicielami władz samorządowych.

Na zakończenie odprawy Komendant Powiatowy PSP w Limanowej przedstawił główne kierunki działań na rok 2020, m.in. włączenie nowych jednostek do KSRG i rozbudowę systemu łączności,  następnie podziękował obecnym za dotychczasową współpracę i wsparcie.

 Głos zabrali także zaproszeni goście. W swoich przemówieniach dziękowali strażakom tut. komendy za profesjonalną i rzetelną służbę oraz dobrą współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Doceniono także wysoki poziom działalności szkoleniowej w roku 2019 w ramach kursów prowadzonych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Autor: KP PSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie