Podpisano porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Jurków do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2020

W sobotę 15 lutego 2020 roku w budynku Urzędu Gminy Dobra doszło do podpisania porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Dokument będący kolejnym krokiem na drodze do poszerzenia KSRG na terenie powiatu limanowskiego, określający obowiązki, kryteria i uprawnienia podmiotów systemu podpisały 3 strony umowy tj. Prezes OSP dh. Łukasz CHALCARZ, Wójt Gminy Dobra mgr Benedykt WĘGRZYN oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. mgr inż. Wojciech FRĄCZEK. Ostateczną decyzję, dotyczącą włączenia OSP Jurków do KSRG podejmie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 Zadaniami przewidzianymi dla jednostki OSP w JURKOWIE po ewentualnym włączeniu jej do KSRG, poza  innymi zadaniami statutowymi będą:

 • prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy, a w przypadku zadysponowania przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej na terenie powiatu limanowskiego,
 • współdziałanie z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi Państwowej Straży Pożarnej w trakcie prowadzonych przez nie działań, na wyżej wymienionym terenie,
 • współdziałanie ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
  w Limanowej w zakresie alarmowania, dysponowania, prowadzenia korespondencji telefonicznej i radiowej oraz sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dla jednostek KSRG,
 • udział w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez KP PSP Limanowa jak również prowadzenie szkoleń, ćwiczeń wewnętrznych w celu uzyskania wymaganej gotowości do działań operacyjnych w porozumieniu z Wydziałem ds. Operacyjno - Szkoleniowych Komendy Powiatowej PSP w Limanowej,
 • przygotowanie niezbędnych informacji i aktualizowanie planów (analiz) oraz informowanie Komendy Powiatowej PSP w Limanowej o występujących na terenie gminy zagrożeniach,
 • współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w razie wystąpienia klęski żywiołowej,
 • realizowanie zadań określonych w planie ratowniczym powiatu m.in.:  wsparcie działań ratowniczo – gaśniczych JRG KP PSP w Limanowej oraz docelowo, po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wyszkolenia, prowadzenie działań specjalistycznych na poziomie podstawowym
  z zakresu poszczególnych dziedzin ratownictwa

 W celu wykonania nałożonych zadań, zgodnie z zapisami porozumienia jednostka
zapewni utrzymanie minimalnego stanu 12 członków czynnych (w wieku 18-65 lat) spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,  przeszkolonych w wymienionym poniżej zakresie:

szkolenie podstawowe                                              - 12 osób,   w tym:

szkolenie naczelników OSP                                                                            - 2 osoby,

szkolenie dowódców OSP                                                                                - 2 osoby,

szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP   - 3 osoby,

szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego                                       - 4 osoby,

szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy                        - 4 osoby,

szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym                              - 4 osoby,

szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR                              - 4 osoby,

z zastrzeżeniem, że minimum 50% stanu osobowego jednostki musi mieszkać w miejscowości ( w siedzibie jednostki)

Przedmiotowa jednostka widnieje w zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP planie sieci jednostek przewidzianych do włączenia do KSRG w latach 2017 – 2020. Po ewentualnym włączeniu podmiotu do KSRG, OSP w Jurkowie będzie czwartą jednostką na terenie Gminy Dobra operującą w ramach systemu. Z punktu widzenia zabezpieczenia operacyjnego tej części powiatu limanowskiego będzie to spełnieniem niezbędnego minimum w tej kwestii.

Na terenie powiatu limanowskiego działa łączna liczba 55 jednostek OSP z czego na początku bieżącego roku 27 operuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego a 28 poza nim. Po spodziewanym na miesiąc czerwiec  włączeniu jednostki OSP Jurków, proporcje te się odwrócą i ponad połowa wszystkich jednostek ochronnych przeciwpożarowej na limanowszczyźnie znajdzie się w strukturach KSRG.

 

 

Autor: KP PSP Limanowa

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie