Zamknięcie obiektu KP PSP Limanowa dla obsługi bezpośredniej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno petentów jak i funkcjonariuszy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 24 marca 2020r. bezpośredniej obsługi petentów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Limanowej. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Limanowej będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji  adresy i numery kontaktowe:

tel. (018) 3379963 

fax: (018) 3379960  

e-mail:  kppsplimanowa(at)straz.krakow.pl

  • poczty elektronicznej:
  • lub telefonicznie:
  • dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej platformy

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Limanowej interesantów w związku z dostarczeniem dokumentacji, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny/elektroniczny.  Dokumentację należy zdeponować na specjalnie przygotowanym stanowisku przy wejściu głównym do obiektu.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej http://www.kppsplimanowa.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art, 56.1, Prawa budowlanego Na podstawie §8 ust. .1 oraz §8 ust. 2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 433 z poz. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w nawiązaniu do art.56.1. Prawa budowlanego informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie Art.56.1. prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego zagrożenia epidemicznego za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel.  (018) 3379963 Telefon czynny w godz. Od 7.30 do 15.30.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej http://www.kppsplimanowa.pl

Autor: KP PSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie