Porozumienie o właczeniu do KSRG jednostki OSP w Nowym Rybiu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2020

W czwartek 17 września 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Limanowej doszło do podpisania porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Rybiu do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

             Dokument będący kolejnym krokiem na drodze do poszerzenia KSRG na terenie powiatu limanowskiego, określający obowiązki, kryteria i uprawnienia podmiotów systemu podpisały 3 strony umowy tj. Prezes OSP dh. Wacław WILCZEK i Naczelnik dh Władysław PĄCZEK, Wójt Gminy LIMANOWA mgr Jan SKRZEKUT oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. mgr inż. Wojciech FRĄCZEK.

 Zadaniami przewidzianymi dla jednostki OSP w NOWYM RYBIU po ewentualnym włączeniu jej do KSRG, poza  innymi zadaniami statutowymi są:

 • prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy, a w przypadku zadysponowania przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej na terenie powiatu limanowskiego,
 • współdziałanie z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi Państwowej Straży Pożarnej w trakcie prowadzonych przez nie działań, na wyżej wymienionym terenie,
 • współdziałanie ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
  w Limanowej w zakresie alarmowania, dysponowania, prowadzenia korespondencji telefonicznej i radiowej oraz sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dla jednostek KSRG,
 • udział w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez KP PSP Limanowa jak również prowadzenie szkoleń, ćwiczeń wewnętrznych w celu uzyskania wymaganej gotowości do działań operacyjnych w porozumieniu z Wydziałem ds. Operacyjno - Szkoleniowych Komendy Powiatowej PSP w Limanowej,
 • przygotowanie niezbędnych informacji i aktualizowanie planów (analiz) oraz informowanie Komendy Powiatowej PSP w Limanowej o występujących na terenie gminy zagrożeniach,
 • współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w razie wystąpienia klęski żywiołowej,
 • realizowanie zadań określonych w planie ratowniczym powiatu m.in.:  wsparcie działań ratowniczo – gaśniczych JRG KP PSP w Limanowej, docelowo, po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wyszkolenia, prowadzenie działań specjalistycznych na poziomie podstawowym
  z zakresu poszczególnych dziedzin ratownictwa

 W celu wykonania nałożonych zadań, zgodnie z zapisami porozumienia jednostka
zapewni utrzymanie minimalnego stanu 12 członków czynnych (w wieku 18-65 lat) spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,  przeszkolonych w wymienionym poniżej zakresie:

 1. szkolenie podstawowe                                                - 12 osób

w tym:

 • szkolenie naczelników OSP                                                - 2 osoby,
 • szkolenie dowódców OSP                                                   - 2 osoby,
 • szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - 3 osoby,
 • szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego         - 4 osoby,
 • szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy      - 4 osoby,
 • szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym        - 4 osoby,
 • szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR         - 4 osoby,

z zastrzeżeniem, że minimum 50% stanu osobowego jednostki musi mieszkać
w miejscowości ( w siedzibie jednostki),

 Przedmiotowa jednostka widnieje w zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP planie sieci jednostek przewidzianych do włączenia do KSRG
w latach 2017 – 2020. Po ewentualnym włączeniu podmiotu do KSRG, OSP
w Nowym Rybiu będzie drugą (po OSP w Męcinie) jednostką na terenie Gminy Limanowa operującą w ramach Systemu. Z punktu widzenia zabezpieczenia operacyjnego tej części powiatu limanowskiego będzie to spełnieniem niezbędnego minimum w tej kwestii.

 Na terenie powiatu limanowskiego działa łączna liczba 55 jednostek OSP
z czego 28 znajduje w systemie.

Autor: PR KPPSP Limanowa

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie