Szkolenie podstawowe 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2018

Rozpoczęły się cztery edycje szkoleń podstawowych strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Poniżej garść informacji dla uczestników.

W najbliższych dniach rozpoczną się cztery edycje szkoleń podstawowych strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Poniżej garść informacji dla uczestników.

 

  1. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SZKOLENIA

 

Naczelnik jednostki OSP kierujący strażaka na szkolenie zobowiązany jest zapewnić mu na czas szkolenia:

a/ ubranie koszarowe wraz z butami skórzanymi

b/ ubranie bojowe typu NOMEX (spodnie i kurtka), rękawice ochronne, hełm, buty bojowe,

c/ na zajęcia związane z ćwiczeniem W KOMORZE DYMOWEJ W KRAKOWIE
Naczelnik OSP zapewni co najmniej jeden aparat powietrzny z maską na dwóch kierowanych przez siebie na szkolenie ratowników (w przypadku jednostek nieposiadających aparatów ODO proszę porozumieć się w tej kwestii
np. poprzez Komendantów Gminnych OSP z innymi jednostkami z terenu gminy
– organizator nie jest w stanie zapewnić takiej ilości sprzętu).

 

TERMINY ĆWICZENIA W KOMORZE DYMOWEJ :

Kurs I – piątek 16 marca, godzina 9.00

Kurs II – piątek 23 marca, godzina 9.00

Kurs III– piątek 6 kwietnia, godzina 9.00

Kurs IV – piątek 13 kwietnia, godzina 9.00

 

Dojazd na ćwiczenie w komorze dymowej Wojewódzkiego Ośrodka  Szkolenia  PSP w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2 – we własnym zakresie.

Zajęcia PRAKTYCZNE związane z obsługą sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego:

Kurs I – sobota 2 czerwca, godzina 9.00

Kurs II – sobota 9 czerwca, godzina 9.00

Kurs III– sobota 16 czerwca, godzina 9.00

Kurs IV – sobota 23 czerwca, godzina 9.00

Środki ochrony indywidualnej oraz używany w trakcie zajęć sprzęt musi posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, być sprawny, spełniać wymogi zgodne z wytycznymi producenta i posiadać aktualny czasookres użytkowania na czas trwania szkolenia.

BRAK ODPOWIEDNIEGO UMUNDUROWANIA I UZBROJENIA SKUTKUJE NIE DOPUSZCZENIEM DO ZAJĘĆ!!!!

Słuchacz kursu jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach, zależnie od specyfiki tematu w odpowiednim umundurowaniu i uzbrojeniu osobistym tj.:

- zajęciach teoretycznych umundurowanie koszarowe,

- zajęcia praktyczne umundurowanie bojowe z pełnym uzbrojeniem osobistym tj. hełmem, rękawicami, kominiarką oraz obuwiem specjalnym,

Organizator szkolenia może skreślić osobę z listy słuchaczy szkolenia w trakcie jego trwania w przypadku braku uczestnictwa w zajęciach. Skreślenie z listy następuje z dniem, gdy absencja na zajęciach od początku trwania szkolenia przekroczy 20% jednostek lekcyjnych, przewidzianych w programie szkolenia.

Egzaminy końcowe, potwierdzające nabyte uprawnienia w ramach szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych są przeprowadzane przez zespoły egzaminacyjne wyznaczane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP właściwego dla organizatora szkolenia.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów ze względu na niemożliwe do przewidzenia okoliczności

 

Godzinowy rozkład zajęć (sobota i niedziela):

 

Jednostka lekcyjna

Przedział czasowy od - do

uwagi

I

  9.00 –   9.45

 

II

  9.45 – 10.30

 

III

10.30 – 11.15

 

IV

11.15 – 12.00

 

V

12.00 – 12.45

 

VI

12.45 – 13.30

 

 

13.30 – 14.00

PRZERWA OBIADOWA – we własnym zakresie

VII

14.00 – 14.45

 

VIII

14.45 – 15.30

 

IX

15.30 – 16.15

 

X

16.15 – 17.00

 

XI

17.00 – 17.45

 

 

 

 Zajęcia w piątki rozpoczynają się o godzinie 16.00 (ćwiczenie w komorze dymowej o godzinie 9.00)

 

Autor: PR KP PSP Limanowa