Kurs ratownictwa technicznego OSP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2019

W dniu 06 kwietnia 2019 roku zakończył się specjalistyczny kurs ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Dzięki szkoleniu strażacy nabyli umiejętności m.in: w zakresie pracy hydraulicznymi urządzeniami ratowniczymi, poznali metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych i ciężarowych, poznali zasady organizacji akcji ratownictwa technicznego na drogach i sposoby postępowania przy wystąpieniu substancji niebezpiecznych w czasie akcji.

W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: - wypadki drogowe – statystyka i przyczyny, - budowa pojazdów samochodowych, - hydrauliczne urządzenia ratownicze, - organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach, - metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, - postępowanie ratownicze w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych, - postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych. Kurs strażaków – ochotników rozpoczął się w dniu 15 marca 2019 roku i uczestniczyło w nim 44 druhów z terenu powiatu limanowskiego, zajęcia szkoleniowe prowadzone były w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. W dniu 06 kwietnia 2019 roku przeprowadzono egzamin, który składał się z części teoretycznej (test wiedzy) oraz części praktycznej (ćwiczenia praktyczne na wrakach samochodów z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego). Nadzór nad kursem sprawował Wydziału Operacyjno – Szkoleniowy a wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia prowadzili strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Limanowej. Wszyscy druhowie ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym - gratulujemy!.

 

KP PSP w Limanowej serdecznie dziękuje za pomoc:

  1. Firmie ŁOMZIK – stacji demontażu samochodów w Tymbarku – za udostępnienie pojazdów do ćwiczeń technik ratownictwa drogowego
  2. Firmie MIDREW – producentowi stolarki budowlanej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej – za udostępnienie placu/poligonu umożliwiającego przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych.

Autor: KP PSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie