Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Zajęcia szkoleniowe

4 lipca 2019

W dniu 3 lipca 2019r., funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej w Lubogoszczy położonej na wysokości 595 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym w powiecie limanowskim. 

W obecności Kierownika Ośrodka oraz Kierownika koloni zapoznano dzieci i młodzież (w wieku 7 do 16 lat, około 127 osób) z zagrożeniami mogącymi wystąpić na skutek gwałtownych anomalii pogodowych takich ja silne wiatry, burze, wyładowania atmosferyczne. Podczas pogadanki poruszono również zagadnienia dotyczące upałów, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia jak również tematykę ochrony przeciwpożarowej i właściwych zachować w sytuacji niebezpiecznej (kryzysowej). Ponadto omówiono i sprawdzono zasady bezpiecznej ewakuacji oraz znajomość sygnałów alarmujących o niebezpieczeństwie. Zajęcia z młodzieżą to kontynuacja cyklicznych działań Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Limanowej w ramach szeroko rozumianej prewencji społecznej mającej na celu uświadamianie dzieci i młodzieży szkolnej o możliwości wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń z którymi mogą się spotkać podczas letniego wypoczynku a także wskazanie metod i możliwości jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. 

Autor: JRG KP PSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie