Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Leśne obozy harcerskie pod nadzorem strażaków

14 sierpnia 2020

W okresie lipiec/sierpień 2020 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mając na celu zadbanie o bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży, odbyli spotkanie edukacyjno-szkoleniowe z 94 harcerzami i ich opiekunami stacjonującymi w Pogorzanach.

             Spotkanie odbyło się w ramach akcji wzmacniania bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. Przed rozpoczęciem obozowiska przeprowadzone zostały czynności kontrolno-rozpoznawcze, a strażacy wizytujący obozowisko sprawdzili sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obozie. Podczas pogadanki wszyscy uczestnicy zostali zaznajomieni z zasadami postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia (burza, wichura, gwałtowne opady deszczu), zasadami alarmowania służb ratowniczych oraz używania podręcznego sprzętu gaśniczego. Omówiono zasady zachowania się podczas powstania pożaru oraz warunki bezpiecznej ewakuacji na terenie obozu. Przeprowadzono pokazy sprzętu ratowniczo gaśniczego będącego na wyposażeniu przybyłego na miejsce zastępu straży pożarnej. Sprawdzono łączność oraz przekazano zasady wzywania służb ratowniczych.

Autor: PZ KP PSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie