KSRG na terenie powiatu – bieżąca analiza sieci podmiotów ratowniczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2020

W ostatnich dniach, działania Komendy Powiatowej PSP w Limanowej w dużej mierze związane były z zagadnieniami dotyczącymi sieci podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu limanowskiego.

           We wtorek 8 września Komendant Powiatowy PSP w Limanowej mł. bryg. Wojciech FRĄCZEK oraz Naczelnik Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych st. kpt. Marcin KULIG  uczestniczyli w roboczym spotkaniu poświęconym perspektywom rozwoju sieci KSRG na terenie gminy Jodłownik. W spotkaniu, oprócz gospodarza gminy Wójta mgr Pawła STAWARZA uczestniczyli także funkcyjni jednostek OSP z tego terenu.

           Dzień później, w budynku Urzędu Gminy Kamienica doszło do podpisania porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w ZALESIU do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dokument, będący kolejnym krokiem na drodze do poszerzenia KSRG na terenie powiatu limanowskiego, określający obowiązki, kryteria i uprawnienia podmiotów systemu podpisały 3 strony umowy tj. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Wójt Gminy Kamienica dr Władysław SADOWSKI oraz, z ramienia jednostki, Prezes OSP dh. Kazimierz KWIT i Naczelnik dh Grzegorz SOPATA. Przedmiotowa jednostka widnieje w zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP planie sieci jednostek przewidzianych do włączenia do KSRG w latach 2017 – 2020. Po ewentualnym włączeniu podmiotu do KSRG, OSP w ZALESIU będzie trzecią jednostką na terenie Gminy Kamienica operującą w ramach systemu. W godzinach popołudniowych tego samego dnia Komendant Powiatowy podpisał porozumienie dotyczące kolejnego podmiotu ratowniczego tj. jednostki OSP w ŁOSOSINIE GÓRNEJ, którego pozostałymi sygnatariuszami byli Burmistrz Miasta Limanowa mgr inż. Władysław BIEDA oraz Prezes OSP dh Marcin GOŁUSZKA i Naczelnik  dh Rafał RYŚ.

         Cykl przedsięwzięć poświęconych systemowi ratowniczemu na terenie powiatu zakończyła podobna uroczystość, tym razem mająca miejsce w budynku Komendy Powiatowej PSP w Limanowej w dniu 10 września. Tym razem umowa trójstronna dotyczyła jednostki OSP w PRZYSZOWEJ a podpisy pod nią złożyli, oprócz Komendanta Powiatowego PSP, Wójt Gminy Łukowica mgr inż. Bogdan ŁUCZKOWSKI, Prezes OSP dh Jan WAJDA oraz Naczelnik Tomasz SKIRLIŃSKI. Należy zaznaczyć, iż w przypadku jednostek OSP w ŁOSOSINIE GÓRNEJ oraz PRZYSZOWEJ porozumienie jest wstępem do niejako powtórnego włączenia tych podmiotów do KSRG. Obydwie jednostki z powodzeniem realizowały zadania w ramach systemu od roku 2015 kiedy to zostały, decyzją Komendanta Głównego PSP, włączone w jego struktury na czas określony tj. do końca roku 2020.

           Na terenie powiatu limanowskiego działa łączna liczba 55 jednostek OSP z czego na chwilę obecną 28 operuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego a 27 poza nim. W przypadku kilku podmiotów ratowniczych trwają jeszcze prace analityczne, które w dającej się przewidzieć perspektywie, doprowadzą do przekroczenia liczby 30 jednostek ochronnych przeciwpożarowej znajdujących się w strukturach KSRG.

                                                                                                                                                                                                                          Wydział ds. operacyjno-szkoleniowych

 

Autor: PR KPPSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie