Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Kierownictwo KP PSP Limanowa

Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

p.o. bryg. mgr inż. Tomasz Pawlik

 

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej