Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Kierownictwo KP PSP Limanowa

Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

 

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Frączek

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

bryg. mgr inż. Tomasz Pawlik