Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Zmiany służbowe JRG KP PSP Limanowa

Funkcjonariusze pożarnictwa pełnią służbę w Jedostce Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej w trzyzmianowym systemie pracy tj. 24/48. 

Skład zmian służbowych przedstawia się następująco : 

 

ZMIANA I

Dowódca zmiany

-

Zastępca Dowódcy zmiany

st. kpt. Molek Dariusz

Dowódca sekcji

asp. sztab. Kaliciński Piotr

Dowódca zastępu

mł. asp. Hybel Paweł

Dowódca zastępu

asp. sztab. Pasoń Krzysztof

Dowódca zastępu

st. asp. Wielek Paweł

Dowódca zastępu

mł. kpt. Woźniak Marek

Starszy operator sprzętu specjalnego

st. ogn. Banach Jan

Operator sprzętu specjalnego

st. ogn. Król Grzegorz

Operator sprzętu specjalnego

st. ogn. Nowak Krzysztof

Starszy ratownik kierowca

mł. ogn. Puch Piotr

Starszy ratownik

mł. ogn. Smoter Tomasz

Starszy ratownik

ogn. Marcisz Adam

Ratownik

mł. ogn. Matląg Piotr

Ratownik kierowca

mł. ogn. Wiktor Wojciech

Ratownik

st. sekc. Janczak Paweł

Młodszy ratownik

sekc. Mrózek Marcin

 

 

ZMIANA II

Dowódca zmiany

st. kpt. Kaptur Tomasz

Dowódca zastępu

asp. sztab. Kuziel Piotr

Dowódca zastępu

asp. sztab. Kulig Czesław

Starszy specjalista ratownik

asp. sztab. Curzydło Daniel

Starszy specjalista ratownik

asp. Wątroba Paweł

Starszy operator sprzętu specjalnego

asp. sztab. Duda Tomasz

Starszy operator sprzętu specjalnego

st. ogn. Kurzeja Grzegorz

Starszy operator sprzętu specjalnego

st. ogn. Górka Wojciech

Specjalista ratownik

mł. ogn. Skirliński Tomasz

Operator sprzętu specjalnego

st. ogn. Górka Waldemar

Operator sprzętu specjalnego

st. ogn. Matras Adam

Starszy ratownik kierowca

ogn. Nowak Wojciech

Ratownik

st. sekc. Rybka Robert

Ratownik kierowca

st. sekc. Borucki Rafał

Młodszy ratownik kierowca

sekc. Chlipała Mateusz

Młodszy ratownik kierowca

st. sekc. Jędrzejek Adam

Stażysta

st. str. Antosz Paweł

 

ZMIANA III

Dowódca zmiany

st. kpt. Krzyżak Jakub

Zastępca Dowódcy zmiany

kpt. Bogacz Wojciech

Starszy specjalista ratownik

st. asp. Bukowiec Mariusz

Dowódca zastępu

st. asp. Michura Tomasz

Dowódca zastępu

st. asp. Zaremba Tomasz

Dowódca zastępu

asp. Pietrzak Jan

Specjalista ratownik

st. ogn. Jasiński Zbigniew

Specjalista ratownik

ogn. Ociepka Wojciech

Operator sprzętu specjalnego

st. ogn. Wajda Marcin

Operator sprzętu specjalnego

ogn. Ubik Sylwester

Starszy ratownik kierowca

ogn. Gorczowski Robert

Starszy ratownik

ogn. Janczak Marcin

Starszy ratownik

ogn. Dudzik Krzysztof

Starszy ratownik

mł. ogn. Rokosz Marcin

Ratownik

mł. ogn. Małucha Jerzy

Ratownik

mł. ogn. Biedroń Tomasz

Ratownik kierowca

mł. ogn. Śliwa Marek

Młodszy ratownik

sekc. Grucel Kamil

Autor: JRG KP PSP Limanowa