Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

List okolicznościowy Komendanta Głównego PSP