Działalność prewencyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pod pojęciem działalności kryje się szereg przedsięwzięć w zakresie zapobiegania niekorzystnym zjawiskom i zagrożeniom oraz usuwaniem ich przyczyn. Działania te mogą mieć różnoraki  charakter, a przede wszystkim polegają na uświadamianiu, jakie zachowania albo ich brak jest źródłem określonych zagrożeń, co jest dozwolone, a co zabronione i że naruszanie prawa jest karalne.

W parze z propagowaniem i uświadamianiem podążają kontrole stanu przestrzegania przepisów i norm. Organizacją powyższych zagadnień w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej zajmuje się jako komórka wiodąca Sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych. Jej główne zadania w tej dziedzinie mają charakter kontrolno-rozpoznawczy na rzecz ochrony przeciwpożarowej, co polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Autor: PZ KP PSP Limanowa