Obszar chroniony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obszar chroniony właściwy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej stanowi powierzchnię powiatu  tj. 952 km2 , ogólna liczba ludności powiatu wynosi 128 545, powierzchnia miast  45,8 km2, liczba ludności w miastach  22 980, liczba ludności w gminach 105 565, średnie zaludnienie w gminach na 1 km2 – 133,6. Teren powiatu który nie wymaga zabezpieczenia operacyjnego w założonym czasie dojazdu do 15 minut,  stanowią duże kompleksy leśne Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Limanowa o łącznej powierzchni 86 km2, co stanowi 9% powierzchni powiatu  (23% powierzchni lasów na terenie powiatu). Lasy te zaliczane są  III kategorii, czyli o małym zagrożeniu pożarowym. Są to kompleksy leśne masywu  Mogielicy, Łopienia, Jasienia, Ćwilina, Gorca, Kudłania, Turbaczyka i Mostownicy. Na terenach tych nie ma zlokalizowanych budynków mieszkalnych, obiektów turystycznych, rekreacyjnych i letniskowych. Na terenach tych odbywa się wyłącznie ruch turystyczny oraz pozysk drewna. Obszar ten pod względem udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej  zabezpiecza także Grupa Podhalańska GOPR.

Na terenie powiatu limanowskiego znajduje się 55 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 22 jednostki wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Autor: PR KP PSP Limanowa