Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zamówienia powyżej 30.000 euro - przetarg nieograniczony pn.:" Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej"

Zapraszamy do udziału w postepowaniu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej".

Czytaj więcej o: Zamówienia powyżej 30.000 euro - przetarg nieograniczony pn.:" Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej"

Zamówienia poniżej 30.000 euro - zapytanie ofertowe na dostawę ubrań specjalnych do Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Zamówienia poniżej 30.000 euro - dostawa paliw na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Zamówienia poniżej 30.000 euro - przegląd i konserwacja podnośnika PMT-25D stanowiącego wyposażenie JRG KP PSP Limanowa

Zamówienia poniżej 30.000 euro - usługa wykonania mebli biurowych wg. projektu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Zamówienia poniżej 30.000 euro - zapytanie ofertowe na dostawę ubrań specjalnych do Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Zamówienia poniżej 30.000 euro - zapytanie ofertowe na dostawę ubrań specjalnych do Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Zamówienia poniżej 30.000 euro - zapytanie ofertowe na dostawę gazu ziemnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej