Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

W Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej pełnią służbę funkcjonariusze pożarnictwa w zmianowym systemie pracy tj.: 12/24/48 godz.  Do podstawowych zadań SKKP KP PSP Limanowa należy min.:

  • przyjmowanie, kwalifikacja i selekcja zgłoszeń o powstałych zdarzeniach dotyczących stanów nagłych i nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska lub mienia;

  • dysponowanie siłami i środkami ratowniczymi, z uwzględnieniem procedur ratowniczych ujętych w planach ratowniczych;

  • wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych w zakresie dysponowania sił i środków ratowniczych na podstawie postanowień kierującego lub koordynatora medycznych działań ratowniczych;

  • informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożenia, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;

  • uruchamianie procedur zwiększania stanu osobowego dyspozytorów lub podwyższania gotowości operacyjnej podmiotów systemu ratowniczego;

  • bieżące analizowanie gotowości operacyjnej podmiotów systemu ratowniczego w zakresie ich przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych;

  • wymiana informacji z innymi podmiotami ratowniczymi współpracującymi z jednostkami KSRG.

 

Etatową obsadę Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej stanowią : 

st. kpt. Monika Chojnacka
asp. sztab. Czesław Kulig
mł. asp. Marcin Rokosz
p.o. asp. Damian Siatka
mł. kpt.  Piotr Janczy

 

Autor: PR KP PSP Limanowa