Ochrona Danych Osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Administratorem danych osobowych jest:
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
34-000, ul. M.B. Bolesnej 43,
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:
bryg. Marcin Wolanin

Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:
daneosobowe@straz.krakow.pl

Autor: KP PSP Limanowa