Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Administratorem danych osobowych jest:


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

34-000, ul. M.B. Bolesnej 43
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest: bryg. Marcin Wolanin.

Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl